Būreliai

Savišvietos teorija

Išsikelti sau tikslus, išanalizuoti save, pagal tai rinktis/keisti veiklos sritis.
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis. 8

Auto moto pradmenys

Saugaus eismo pagrindai, vairavimo įgūdžiai ir t.t.
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, elgesio kelyje. 24

Fotomedžioklė

Fotografija, komponavimas, grafikos modeliavimo programos
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, fotografavimo. 24

Choreografija

Ritmas, plastika, kompozicija judesys.
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, šokio. 24

Sveika gyvensena

sportas, mityba, pilates, plaukimas.
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, sveikos gyvensenos. 24

Bendras fizinis parengimas

Sporto istorija, fizinių ir funkcinių savybių stiprinimas ir gerinimas, parkūras
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, motorikos koordinacijos. 24

Komunikavimas

Psichologiniu tipų atpažinimas, jų taikymas bendraujant
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis. 24

Plastinė raiška

Skulptūra, keramika
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, plastinės raiškos. 24

Grafinė raiška
Perspektyva, kompozicija
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, grafinės raiškos. 24

Išgyvenimo įgūdžiai (išlikimo mokykla)
Karinis rengimas, turizmas, bendras fizinis parengimas
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, išgyvenimo. 24

Kovos menai
Savyginos pagrindai
Aktyvaus mokymosi metodai
Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, savyginos. 24

Teatras Teatro istorija, dramos raiška, sceninis judesys, pantomima, lėlių teatras, vaidinimai. Aktyvaus mokymosi metodai Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, vaidybos. 24
Muzikinis raštas Instrumentų pažinimas, valdymo pagrindų įgijimas Aktyvaus mokymosi metodai Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, dainavimo, grojimo instrumentu. 24
Techninė kūryba Konstravimas, elektrotechnika,kinetinės skulptūros. Aktyvaus mokymosi metodai Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis techninės. 24
Žurnalistika Straipsnių rašymas, fotoreportažai, videoreportažai Aktyvaus mokymosi metodai Asmeninės, socialinės, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokėjimo mokytis. 24